EĞİTİM PROGRAMI: "ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI"

Programımız 15 Haziran'da başlıyor. Eğitimin açılması kesinleşti. Katılım için son 10 gün! Katılımcı profilimizi; Firmaların Personel ile ilgili departmanlarında çalışan yöneticiler, İK departmanı çalışanları, uygulamayı öğrenmek isteyen yöneticiler veya bu konuda kariyer yapmak isteyen yeni mezunlar / sektör değiştirenler oluşturuyor. 

Ne Zaman, Nerede?
15,16,18,19 Haziran 2011 - Toplam 4 gün / 28 saat - İstanbul (Kozyatağı) - Carrefour Karşısı


Programımızın eğitimcisi;

Program Modülleri
1) İNSAN KAYNAKLARINDA ÖZLÜK İŞLERİ
2) İLERİ BORDRO UYGULAMALAR
Program İçeriği
MODÜL I - İNSAN KAYNAKLARINDA ÖZLÜK İŞLERİ
İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ KAVRAMI
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Fonksiyonları
 • Personel Yönetiminin amaç ve işlevleri
 • Personel Yönetiminin ve İK Fonksiyonlarından Farkı
 • İnsan Kaynakları fonksiyonlarının özlük işlerinde kullanımı ve uygulamaları
 • Temel Kavramlar
 • İşyeri açılışı ve bildirimler
İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ YASASI UYGULAMALARI
 • Personel Yönetimi ve İş Hukuku İlişkisi
 • İş Yasalarına Göre Etkin Dokümantasyon Hazırlanması
 • İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması
 • Alt İşverenlik Uygulamaları
 • Personel Bildirimlerinin Yapılması
 • İş Sözleşmesi Çeşitleri
 • Kurumlarla İlgili Yazışma ve Belge Düzenlemesi
 • Deneme ve Değerlendirme Süreci
 • Eski ve Yeni İşveren Sorumlulukları
 • Askerlik Kanunundan Doğan Çalışma
 • Yargıtay Kararları
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI UYGULAMALARI
 • İş güvenliği ve İşçi sağlığı yönetmeliği
 • İşçi ve işverenin sorumlulukları
 • İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, istihdam edilmesi
 • İş Kazlarında yapılacak işler ve tutanaklar
 • İş kazalarını bildirme yükümlülüğü ve sonuçları
ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALARI VE BELGELER
 • Yıllık izin hakkı ve kullanımı
 • Yıllık izin sürerleri ve ihbar süresi
 • İnsan kaynakları Yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve oryantasyon
 • Personel özlük dosyası düzenleme ve belgeler
 • Personelin çalışma döneminde yapılacak uygulamalar
 • Personelin işten ayrılma sürecinde yapılacak uygulamaları
 • Ağır ve tehlikeli işlerde alınması gereken tedbirler
PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARI
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • İhbar önelleri ve kullanımı
 • Hak düşürücü süreler
 • Haklı nedenle işçi ve işverenin feshi
 • Yazılı savunma alma ve ceza uygulanmaları
 • Bildirimlerin yapılma şekli ve yapılamayan bildirimlerin sorunları
 • İşten çıkarma ve işe iade kararları uygulamaları
 • İş güvencesi ve işe iadenin sonuçları
 • Toplu işten çıkarma ve sonuçları
 • Kötü niyet tazminatı
WORKSHOPLAR VE YARGIYAY KARARLARI
 • İdari para cezaları uygulanması
 • Eğitime katılanların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili tartışmalar
 • Konular ile ilgili Yargıtay kararları ve tartışmaları
 • Özlük işlerinin diğer yasalar karşısındaki durumu ve uygulama örnekleri
 • Borçlar yasası ve icra yasaları karşısındaki durum
 • Yasa hükümlerini uygulamada İnsan kaynakları personelinin yapması gereken işlemler

MODÜL II – İLERİ BORDRO UYGULAMALARI
ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ
 • Ücret, Ücret çeşitleri, Giydirilmiş ve çıplak ücret
 • Fazla çalışma ücreti, Hafta tatili ve genel tatil ücreti
 • Ücretin ödenmesi ve faizler
 • Ücret Çeşitlerini tahakkuklaştırma 
 • Ücretin gününde ödenmemesi, İşverenin ödeme aczine düşmesi
 • Ulusal bayram ve genel tatil günü ücretleri
 • Geçici iş göremezlik ücreti
 • Hak edişlerden ücret kesme yükümlüğü, Ücretin saklı kısmı
 • Ücret Bordrosu, Ücret kesme cezası
 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti, Tatil ücretine girmeyen kısımlar
 • Kıdem ve İhbar tazminatında ücretin önemi
 • Yıllık ücretli izin süreleri, izin ücreti ödenmesi 
 • Ücretin azaltılması, kısmı süreli çalışmalarda ücret
 • Birden fazla işverenden elde edilen ücretler
 • Ücretin değişik başlıklar altında ödenmesi
 • Taşeron (Alt işveren) personeli ücretlerinde İşverenin sorumluluğu
ÜCRET BORDROSU UYGULAMALARI
 • Ücret bordosu düzenleme şekli
 • İşyeri ve tehlike derecesine veya göre bordro tanzimi
 • V.U.K ve SGK Ücret bordrosu bilgileri,
 • Ücret bordrosunun delil olma özelliği ve korunması
 • Bordo içi ve bordro dışı ücret ödemeler
 • Ücret bordrosunda indirimler, sakatlık indirimleri
 • SGK prim taban ve tavan uygulaması, prim oranları
 • Bordro parametreleri ve bordro örnekleri
 • Gelir vergisi matrahı,oranları ve bordro uygulaması
 • Sigorta matrahına giren kazançlar ve yasal sınırları
 • Prime tabi olan ve olmayan kazançlar
 • Fazla mesai yönünden bordronun önemi
 • Ücret muafiyetleri ile ilgili bordrodaki uygulamalar
 • İlişik kesme prosedürü ve yapılacak işlemler
 • İşe iade kararlarında bordro yapımı ve primlerin ödenme süreci
 • Ücret ve ücret gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi
 • Kıdem ve İhbar tazminatında ücret uygulaması
 • Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerde indiririm uygulaması
 • Bordro parametreleri ve Bordro uygulama örnekleri
İLERİ BORDRO UYGULAMASI
 • Ücret ödemelerinde İleri bordro uygulamaları,
 • Şahıs sigortalarının bordro uygulamalarındaki yeri,
 • Ödenen prim ve katkı paylarına tanınan teşvikler,
 • 5510 sayılı yasaya göre özel sigorta indirimleri,
 • Gelir Vergisi Kanununda yer alan özel sigorta uygulamaları,
 • Hayat sigortalarının uygulama yöntemleri,
 • Sağlık sigortasının indirim konusu yapılmasındaki şartlar,
 • Bireysel Emeklilik sigortası yapılması ve uygulamaları,
 • SGK ve gelir vergisi kanuna göre oransal sınırlamalar,
 • Ödenen prim ve katkı paylarının belgelendirilmesi,
 • Primlerin ve katkı paylarının indirim dönemleri,
 • Devreden SGK Matrahlarının prime tabi tutulması,
 • Emeklilerde şahıs sigorta primi uygulaması,
 • Özel sandıklara tabi personelin prim ve katkı payı ödemeleri uygulaması,
 • 7 Ekim 2001 öncesi düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri uygulaması,
 • 7 Ekim 2001 öncesi ve sonrası yapılan şahıs sigortaları, bireysel emeklilik sigortalarının birlikte uygulanması
 • Bireysel emeklilik primlerinin indiriminde yaş sınırlaması
 • Asgari geçim indirimi uygulamaları
BORDRO UZMANLIĞI WORKSHOP UYGULAMALARI
 • Personele yapılan ödemelere göre ücret bordrosu uygulamaları,
 • Fazla mesai ve diğer yan haklar ile ilgili bordro uygulamaları
 • Hayat, Sağlık Sigortası ve BES ödemeli SGK Matrahından indirim bordro uygulamaları, 
 • Sağlık. Hayat sigortası Ve BES Ödemelerinde Vergi İndirimi
 • Devreden SGK Matrahı uygulamalarına göre örnek bordro yapılması 
 • Bordro Uygulamaları ve Hesaplamalarında indirimlere göre uygulama örnekleri,
 • Elektronik ortamda ve elle bordro uygulamaları yapılması, 
 • İhbar ve kıdem tazminatı hesaplamaları,
 • SGK Prime Tabi Olan ve Olmayan Kazançlara göre bordro 
 • Personel çıkış bordrosu uygulamaları ve ibraname,
 • İşe iade kararlarında bordro yapımı,
 • Gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edenlerde Şahıs ve BES ödemelerinin indirim konusu yapılması uygulama örnekleri,
 • Katılımcılar tarafından istenilecek bordro Workshop uygulamaları

Ad

% 5 05-06 Mart 2016 10 Şubat 2016 16 Nisan 2016 2429 Sayılı Kanun 449 - 650 TL 45 Saat Çalışma 4857 İş Kanunu 5510 sgk 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 6098 Borçlar Kanunu 6102 TTK 6111 Torba Yasa 6237 Sayılı BES Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği 650 TL ve üstü adres zorunluluğu Ahmet Mengen ahmet tamtekin ali cevat ünsal alt işveren altuğ yılmaz anahtar performans arastirma Asgari ücret asıl alt işveren ilişkileri asıl işveren Asuman Sönmez aydan ermiş Banu Çakar basında biz baş müfettiş başarısızlık bau bausem BES bildirimler Bireysel Eğitim Bireysel Emeklilik Sigortası bizden haberler Bordro bordro hesaplama Bordro Programı Bordro Yazılımı Bordronun İmzalanması bosch türkiye bursa bütçe Can Erdem Canlı Yayın cem özüak çalışan bağlılığı çalışan hakları çalışma çalışma bakanlığı çalışma günleri çalışma müdürlüğü denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalıştay Çatışma Yönetimi çsgb Davranış değerlendirme denetim destek dış kaynak kullanımı dijital dönüşüm dijital ik Doruk Gülsever dr. umut köksal duygu sihirbazı duygusal zeka dünya kongresi Düşünce Yönetimi eğitim haberi eğitim ve gelişim eğitimde oyunlaştırma ekip kurma Ekip Yönetimi ekonomi eksik bilgidirim eksik gün eksik ücreti Empati emre gülsever endüstri 4.0 engelli personel ercan altuğ yılmaz erkan ataman etkileşim etkin geri bildirim Fazla Mesai fesih Geçici İş Göremezlik Gelir İdaresi gelir vergisi Gelir Vergisi Kanunu Genel Sağlık Sigortası gökhan bozdağ görev tanımları göstergeleri güçlü ve zayıf yönler güvenli davranış güvenli iletişim GVK Haberler Habibe Akşit Hafıza Teknikleri halkbank Hedef Belirleme hızlı satış honey & mumford Indense İbrahim Burkay idari para cezası İhbar Süresi ik denetimi İK Denetimi ikale ikna teknikleri ikyz15 ileri satış teknikleri iletişim indense danışmanlık indense yakında indensehr ingbank inisiyatif inovasyon insan kaynakları İnsan kaynakları insan kıymetleri insan kişilikleri insana yatırım İnsanları Tanıma Sanatı ipc isa karakaş İsa Karakaş İSG İstanbul istanbul (asya) iş analizi iş davaları iş görüşmeleri iş hukuku İş hukuku iş ilanı İş kazaları iş kazası iş kazası maliyetleri iş mevzuatı iş prosesleri İş Sağlığı iş sözleşmeleri İş Sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İş Yasası İşçi Güveliği işe alım zirvesi işe iade işkur İşkur işyeri açılışı izin uygulamaları izin ücreti izmir kahkaha kahkaha yogası kanal ekonomi kariyer Kariyer.net Karlılık Kayıplar kıdem tazminatı kilit performans Kişisel Gelişim kişisel imaj kişisel verilerin korunması Know-How knowledge retention kobi Koçluk konferans kpi kurumiçi satış Kurumsal Eğitim kurumsal öğrenme kurumsal satış eğitimi kültürel zeka kümülatif matrah kümülatif vergi matrahı learning guarenteed LGI Project maaş makale Makaleler Marka mazeret izni McClelland mehmet ali kandemir mentorluk Motivasyon müfettiş Mülakat Teknikleri müşteri deneyimi Müşteri İlişkileri Müşteri Kaybı Müşteri Odaklılık müşteri sadakati müzakere becerileri naime yüksekbilgili Ne Zaman nefes nelly Neuro Linguistic Programming NLP Eğitimcisi NLP Eğitimi NLP nedir? NLP Practitioner norm kadro nurşen caniklioğlu Oğuz Saygın omv Onuncu Kat organizasyonel gelişim outsourcing oyun tabanlı oyunlaştırma öğrenme garantili öğrenme stilleri Özkan Başak özkan ertekin özlük işleri Part-Time pazarlama pazarlama eğitimi Pazarlama İpuçları pazarlama teknikleri perakende metrikleri performans performans değerleme performans outsourcing performans yönetimi Performas personel outsourcing personel özlük işleri personel uygulamaları peryön pozitif davranış prim kesintisi Prof. Dr. Emre Alkin Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu proje tamamlandı Risk Analizi Sağlık Sigortası Sandviç Metodu satış eğitimi satış ekipleri satış teknikleri Satış ve Pazarlama Schmolz Bickenbach seçme yerleştirme sedef baban seminer sertifika programı SGK SGK borcu sgk denetimi sgk tedavİ Sigortasız İşçi sosyal güvenlik sosyal güvenlik kurumu sözleşme stres yönetimi sunum teknikleri Şakir Gülsever takım çalışması taşeron tele-satış temsil sistemleri test torba kanun tuna çelik tunç bozbura turkcell Tüketici Davranışları Türk Ticaret Kanunu umut köksal uygulama Ücret Bordrosu ücret hesaplama ücret yönetimi vergi denetimi vergi istisnası Vergi Tahakkuk verimlilik vestel video vitamin p Web webinar yakındaki etkinlik yapılanma Yasal Değişiklikler yazı yedekleme yeni asgari ücret yeni torba yasa yenibiris yenileşim cahit günaydın yerel kampanya yönetiimi yetenek yönetimi yetkinlikler Yıllık izin Yıllık İzin Yıllık izin bölünmesi yönetici yönetici eğitimleri yöneticilik Yönetim Becerileri Yusuz Azoz Zaman Aşımı Zeki Yüksekbilgili Zeynep Derya Levent zirve zor insanlar
false
ltr
item
Indense Danışmanlık İş Blogu: EĞİTİM PROGRAMI: "ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI"
EĞİTİM PROGRAMI: "ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI"
http://www.indensehr.com/images/img-employment.jpg
Indense Danışmanlık İş Blogu
http://www.indensebb.com/2011/06/egitim-programi-ozluk-isleri-ve-bordro.html
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/2011/06/egitim-programi-ozluk-isleri-ve-bordro.html
true
7304573501428800199
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖR Devamı Cevapla İptal Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör SİZE ÖNERİLENLER KELİMELER ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aramanız hiçbir yayında bulunamamıştır. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çrş Prş Cm Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mar Nis May Hzr Tem Ağu Eyl Ekm Ksm Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 ve üzeri hafta önce Takipçiler Takip Edin BU İÇERİK ÖZELDİR. KİLİDİ AÇMAK İÇİN PAYLAŞIN Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Bu kodları kopyalamazsınız / yazılar, kopyalamak için lütfen [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) 'ye basın