MAKALELER: YENİ BORÇLAR KANUNU VE İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yasalaşan 6098 sayılı Borçlar Yasası hükümleri çalışma hayatında önemli değişiklikler yapmaktadır. Bu değişiklikleri tamamlayacak olan 1475 sayılı iş kanunun 14 maddesi (Kıdem tazminatı) ile 4857 sayılı İş Kanunu ilgili maddelerinde de gerekli değişiklikler yapılması için hazırlık yapılamaktadır. 6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasası ile yapılan bu değişikliklerin uygulanabilmesi için diğer yasalarla entegrasyonun sağlaması gerekmektedir. 4857 Sayılı İş kanunu ve diğer yaslarda yapılacak değişiklikler, kıdem tazminat fonu ve düzenlemeler ile borçlar kanunu düzenlemeleri için çalışmalar bakanlıklar tarafından yürütülmektedir.

6098 Sayılı Borçlar Yasasında Yapılan Değişiklikler
Yasada yapılan değişiklikler işverenlerin personeli işe alırken, çalıştırırken ve işten çıkarırken özen göstermek zorunda olduğunu belirtmektedir. Yapılan değişiklikler ele alındığında,

 1. Özen Sorumluluğu (Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 6098 Madde 66): İşveren, çalışanın kendisine verilen işi yapması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Bu nedenle işveren, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, özen gösterdiğini ispat etmediği müddetçe üçüncü kişilere verilen zarardan sorumlu olacaktır.
 2. Zararın Çalışana Yönetilmesi (Rücu): İşveren, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür. Ödenen tazminatı çalışana rücu ederken çalışanın sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.
 3. Zaman Aşımı Süreleri: Borçlar yasasında 125. maddede yer alan zaman aşımı 10 yıl, yeni yasada 146. maddede korunmuş, ücret alacaklarında ise iş kanunda olduğu gibi 5 yıl olarak belirlenmiştir.
 4. Borçluların Sorumluluğu: 6098 Sayılı Yeni Borçlar yasasının 163 maddesi, alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını, dilerse borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir.(Alt işveren işçilerinin Asıl işveren ve alt işverene dava açması) Borçluların sorumluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam eder hükmüne yasada yer verilmiştir.
 5. Borçluların Savunmaları (Madde 164): Müteselsil borçlulardan biri, alacaklıya karşı, ancak onunla kendi arasındaki kişisel ilişkilerden veya müteselsil borcun sebep ya da konusundan doğan def’i ve itirazları ileri sürebilir. Müteselsil borçlulardan biri ortak def’i ve itirazları ileri sürmezse, diğerlerine karşı sorumlu olur.
 6. İhbar Süresi Değişikliği: 3 yıldan fazla hizmeti olanlarda 56 günlük son ihbar süresi ortadan kaldırılmaktadır. İhbar süreleri 0-1 yıl arasında olanlar 2 hafta,1-5 yıl arası olanlar 4 hafta,5 yıldan fazla çalışması olanlarda 6 hafta olarak belirlenmiştir.
 7. Yıllık İzin Süreleri Değişikliği: Halen iş kanunu 53 madde de yer alan yıllık izin süreleri gün olarak belirlenmiş, izin sürelerinde ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden sayılmadığı için 14 iş günü olarak personel izin kullanmaktadır. Ancak borçlar yasasının 422 maddesi ile hafta esası getirilmektedir. İş kanununda hafta esası benimsendiği takdirde personel 2 gün eksik izin kullanacaktır.
 8. İşçinin Fazla Çalışma Borcu (Madde 398): Fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi zorunluluğu doğduğu takdirde, işçi bunu yapabilecek durumda ise kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür.
 9. İkramiye Ödenmesi (Madde 405): İşveren, belirli günlerde işçilerine özel ikramiye verebilir. İşçilerin ikramiyeyi istem hakları, anlaşmanın veya çalışma şartının ya da işverenin tek taraflı taahhüdünün varlığı hâlinde doğar.
 10. İşçinin Çalışamamasında Ücret (Madde:409): Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. (Hastalık nedeniyle sigorta tarafından ücret ödenemeyen personelin 2 günlük kesintisi).
 11. İşçinin Kişiliğinin Korunması: İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.(Sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.)
 12. Feshe Karşı Koruma (Madde 434): Hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu madde açık olmamakla birlikte İş güvencesi olmayan 30 kişinin altında personel istihdam eden işverenleri kapsamaktadır. Halen iş kanunda bu konuda hüküm bulunmaktadır.
 13. İşçinin Haksız Olarak İşe Başlamaması veya İşi Bırakması (Madde 439): İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. İşverenin, ayrıca ek zararlarının giderilmesini isteme hakkı da vardır. İşveren zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, hâkim tazminatı indirebilir.
gibi iş hayatını etkileyen değişiklikler yapılmaktadır. Yukarıda kısa başlıklar halinde verilenler dışında hukuki yönden borçlar yasasının getirdiği önemli kavramların yanında yasal entegrasyonlar sonucunda öngörülemeyen başka sonuçlarla karşılaşma ihtimali göz ardı edilmemesi gereken konularıdır.

Indense Danışmanlık Yönetim Danışmanı Şakir Gülsever tarafından yazılmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kaynak göstermeden kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz.
Ad

% 5 05-06 Mart 2016 10 Şubat 2016 16 Nisan 2016 2429 Sayılı Kanun 449 - 650 TL 45 Saat Çalışma 4857 İş Kanunu 5510 sgk 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 6098 Borçlar Kanunu 6102 TTK 6111 Torba Yasa 6237 Sayılı BES Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği 650 TL ve üstü adres zorunluluğu Ahmet Mengen ahmet tamtekin ali cevat ünsal alt işveren altuğ yılmaz anahtar performans arastirma Asgari ücret asıl alt işveren ilişkileri asıl işveren Asuman Sönmez aydan ermiş Banu Çakar basında biz baş müfettiş başarısızlık bau bausem BES bildirimler Bireysel Eğitim Bireysel Emeklilik Sigortası bizden haberler Bordro bordro hesaplama Bordro Programı Bordro Yazılımı Bordronun İmzalanması bosch türkiye bursa bütçe Can Erdem Canlı Yayın cem özüak çalışan bağlılığı çalışan hakları çalışma çalışma bakanlığı çalışma günleri çalışma müdürlüğü denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalıştay Çatışma Yönetimi çsgb Davranış değerlendirme denetim destek dış kaynak kullanımı dijital dönüşüm dijital ik Doruk Gülsever dr. umut köksal duygu sihirbazı duygusal zeka dünya kongresi Düşünce Yönetimi eğitim haberi eğitim ve gelişim eğitimde oyunlaştırma ekip kurma Ekip Yönetimi ekonomi eksik bilgidirim eksik gün eksik ücreti Empati emre gülsever endüstri 4.0 engelli personel ercan altuğ yılmaz erkan ataman etkileşim etkin geri bildirim Fazla Mesai fesih Geçici İş Göremezlik Gelir İdaresi gelir vergisi Gelir Vergisi Kanunu Genel Sağlık Sigortası gökhan bozdağ görev tanımları göstergeleri güçlü ve zayıf yönler güvenli davranış güvenli iletişim GVK Haberler Habibe Akşit Hafıza Teknikleri halkbank Hedef Belirleme hızlı satış honey & mumford Indense İbrahim Burkay idari para cezası İhbar Süresi ik denetimi İK Denetimi ikale ikna teknikleri ikyz15 ileri satış teknikleri iletişim indense danışmanlık indense yakında indensehr ingbank inisiyatif inovasyon insan kaynakları İnsan kaynakları insan kıymetleri insan kişilikleri insana yatırım İnsanları Tanıma Sanatı ipc isa karakaş İsa Karakaş İSG İstanbul istanbul (asya) iş analizi iş davaları iş görüşmeleri iş hukuku İş hukuku iş ilanı İş kazaları iş kazası iş kazası maliyetleri iş mevzuatı iş prosesleri İş Sağlığı iş sözleşmeleri İş Sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İş Yasası İşçi Güveliği işe alım zirvesi işe iade işkur İşkur işyeri açılışı izin uygulamaları izin ücreti izmir kahkaha kahkaha yogası kanal ekonomi kariyer Kariyer.net Karlılık Kayıplar kıdem tazminatı kilit performans Kişisel Gelişim kişisel imaj kişisel verilerin korunması Know-How knowledge retention kobi Koçluk konferans kpi kurumiçi satış Kurumsal Eğitim kurumsal öğrenme kurumsal satış eğitimi kültürel zeka kümülatif matrah kümülatif vergi matrahı learning guarenteed LGI Project maaş makale Makaleler Marka mazeret izni McClelland mehmet ali kandemir mentorluk Motivasyon müfettiş Mülakat Teknikleri müşteri deneyimi Müşteri İlişkileri Müşteri Kaybı Müşteri Odaklılık müşteri sadakati müzakere becerileri naime yüksekbilgili Ne Zaman nefes nelly Neuro Linguistic Programming NLP Eğitimcisi NLP Eğitimi NLP nedir? NLP Practitioner norm kadro nurşen caniklioğlu Oğuz Saygın omv Onuncu Kat organizasyonel gelişim outsourcing oyun tabanlı oyunlaştırma öğrenme garantili öğrenme stilleri Özkan Başak özkan ertekin özlük işleri Part-Time pazarlama pazarlama eğitimi Pazarlama İpuçları pazarlama teknikleri perakende metrikleri performans performans değerleme performans outsourcing performans yönetimi Performas personel outsourcing personel özlük işleri personel uygulamaları peryön pozitif davranış prim kesintisi Prof. Dr. Emre Alkin Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu proje tamamlandı Risk Analizi Sağlık Sigortası Sandviç Metodu satış eğitimi satış ekipleri satış teknikleri Satış ve Pazarlama Schmolz Bickenbach seçme yerleştirme sedef baban seminer sertifika programı SGK SGK borcu sgk denetimi sgk tedavİ Sigortasız İşçi sosyal güvenlik sosyal güvenlik kurumu sözleşme stres yönetimi sunum teknikleri Şakir Gülsever takım çalışması taşeron tele-satış temsil sistemleri test torba kanun tuna çelik tunç bozbura turkcell Tüketici Davranışları Türk Ticaret Kanunu umut köksal uygulama Ücret Bordrosu ücret hesaplama ücret yönetimi vergi denetimi vergi istisnası Vergi Tahakkuk verimlilik vestel video vitamin p Web webinar yakındaki etkinlik yapılanma Yasal Değişiklikler yazı yedekleme yeni asgari ücret yeni torba yasa yenibiris yenileşim cahit günaydın yerel kampanya yönetiimi yetenek yönetimi yetkinlikler Yıllık izin Yıllık İzin Yıllık izin bölünmesi yönetici yönetici eğitimleri yöneticilik Yönetim Becerileri Yusuz Azoz Zaman Aşımı Zeki Yüksekbilgili Zeynep Derya Levent zirve zor insanlar
false
ltr
item
Indense Danışmanlık İş Blogu: MAKALELER: YENİ BORÇLAR KANUNU VE İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ
MAKALELER: YENİ BORÇLAR KANUNU VE İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ
http://1.bp.blogspot.com/-2cDpoNX10xc/TjEUhYrSQoI/AAAAAAAAAFA/E8YKlXlMHng/s320/Resim+1.png
http://1.bp.blogspot.com/-2cDpoNX10xc/TjEUhYrSQoI/AAAAAAAAAFA/E8YKlXlMHng/s72-c/Resim+1.png
Indense Danışmanlık İş Blogu
http://www.indensebb.com/2011/07/yeni-borclar-kanunu-ve-is-kanunu.html
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/2011/07/yeni-borclar-kanunu-ve-is-kanunu.html
true
7304573501428800199
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖR Devamı Cevapla İptal Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör SİZE ÖNERİLENLER KELİMELER ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aramanız hiçbir yayında bulunamamıştır. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çrş Prş Cm Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mar Nis May Hzr Tem Ağu Eyl Ekm Ksm Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 ve üzeri hafta önce Takipçiler Takip Edin BU İÇERİK ÖZELDİR. KİLİDİ AÇMAK İÇİN PAYLAŞIN Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Bu kodları kopyalamazsınız / yazılar, kopyalamak için lütfen [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) 'ye basın