BORDRODA DÜŞÜK ÜCRET GÖSTERME VE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA DÖNEMİ 1 AĞUSTOS 2014’TE KAPANIYOR!Neden 1 Ağustos 2014?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Bankalar ve Kamu İdareleri tarafından yapılacak olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” 10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında sigortalılık kontrolü, bordroda düşük gösterilen ücretler, işverenin kendi bağ-kur sigortasının düşük gösterilmesi, kaçak çalıştırılan işçiler ile ilgili önemli çalışmalar başlatılmıştır. 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yeni bir bildirimin elektronik ortamda olarak alınması konusunda tebliğ yayınlanmış bulunmaktadır. Tüm işyerleri, kurumlar, bakanlıkların bildirim yapmaya başlayacakları tarih 01 Ağustos 2014 olarak açıklanmıştır.

Bildirimler Nasıl Yapılacak?
Yeni inceleme paketlerinin yürürlüğe girmesi ile denetim ve bildirimlerin yapılma zorunluluğu göz önüne alınarak işveren şirketler, şahıs işletmeleri, bankalar, resmi kurumlar, kolluk kuvvetleri ve belediyeler tarafından verilen hizmetler için yapılacak çalışmalarda, sigortalı ya da sigortasız çalışan kişiler ve ücret alan şirket ortakları ile ilgili 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren örnekformlar düzenlenmek zorundadır. Bu formların, ilgili kurum ve şirketler tarafından toplanan bilgiler ile ertesi ayın son günü akşamına kadar kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Kurum ve bankalardan hizmet almak isteyen kişiler, kurum tarafından istenen bilgileri vermedikleri takdirde işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. (Bireysel kredi alma, kredi kartı talepleri) Ayrıca beyan tarihindeki bankada bulunan mevduatları da SGK ya bildirilecektir.

İncelemede Hangi Konulara Bakılacak?
Bugüne kadar çeşitli yazılarımızda da yer verdiğimiz gibi, 17.04.2010 tarihinde başlayan kamudaki hazırlıklara bu tebliğ ile son şekil verilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kaçak işçi çalıştırma, bordroda düşük ücret gösterme konusunda gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunanlar için vergi ve sigorta kaçağı gibi incelemeler başlatılacaktır. Bu kapsamda işyerinden ücret alıp, asgari ücretten prim ödeyen işverenler için verilecek bildirimler ile ilgili de inceleme yapılarak prim farkları istenecektir. Ayrıca inceleme sonucu ortaya çıkan sigorta primi için ek bildirgeler verilerek kamu alacakları ve İPC’ nın tahsili sağlanacaktır.

Yayınlanan tebliği ile tüm tüzel kişi, şahıs işletmeleri, bankalar, bakanlıklar, kamu idareleri, iş davaları, çalışma bakanlığı tespitleri, belediyeler, kolluk kuvvetlerince yapılan tespitler sonucu elde edilen bilgiler ertesi ayın sonuna kadar yeni SGK’ daki ilgili birimlere elektronik ortamda ve manuel olarak bildirilecektir. Bildirimlerin verilmesinden sonra yönetmelik kapsamında 4/a ve 4/b sigortalılar için işyerlerinin bildirdikleri değil SGK da oluşacak ücret, görevler, ortaklar için şirketten alınan bildirimler ve SGK tarafından mesleklere göre elde edilen veriler esas alınarak rapor hazırlanacaktır.

Tahakkuk eden sigorta primi ve vergi farkları işverenler tarafından İPC ve faiz ödemeleri ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca ek bildirgeler ile ortay çıkan sigorta kaçakları nedeniyle şirketlere sağlanan % 5 hazine yardımları da işverenlerden geri alınacaktır. SGK ile getirilen 10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde yapılan işlemlerde inceleme konusu yapılacaktır. Ek bildirgelerle firmalar vergi ve sigorta farkları, idari para cezaları ve faizler ile karşılaşacakları gibi bazı işverenler ise vergi kaçağı nedeniyle hapis cezası alabileceklerdir.

İncelemelerin Başlama Zamanı ve Bildirimler
1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kamu idareleri ve bankalarca, kurumun gerek protokollerle gerekse doğrudan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında belirleyeceği iş ve işlemlerde sigortalılık kontrolü yapılmadan işlemler sonuçlandırılmayacaktır. Ayrıca 6183 sayılı kanuna göre kurum alacaklarının takip ve tahsilinin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle başta iş dünyası ve işverenler olmak üzere, Bağ-kur kapsamındaki esnaflar ile tarımda kendi adına çalışanlar ve serbest meslek erbaplarının bu tebliğ kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşlarla yapacağı/taraf olacağı iş ve işlemlerde ilerde cezalı bir duruma düşmemeleri için konu ile ilgili gerekli eksikliklerini gidermelerinde fayda görülmektedir.

İnceleme Kapsamına Giren Riskli Durumlar
  1. Personelini asgari ücretten sigortalı gösteren firmalar (2 li ücret ödeyenler)
  2. Üst düzey yöneticilerinin ve personelinin ücretlerini düşük gösteren firmalar,
  3. SGK’ da asgari ücret üzerinden prim yatıran işyeri sahipleri
  4. Alt işveren personelinin düşük ücret ile sigortalı görünmesi nedeniyle alt ve asıl işverenler,
  5. Sigorta yapılmadan çalıştırılanlar,
  6. Ayda 30 gün çalıştırılan ve 10-15 gün sigortalı gösterilen çalışanlar,
Valiliklerce; Yapım/İmalat, alım, satım, kullanım ve bulundurulma gibi ruhsatlandırma veya izin işlemlerine taraf olanlar ve bunların işyerlerinde istihdam edilenlere ait bilgiler bildirim konusu olacaktır.

İşveren Kayıpları Nedir?
Şirketlerin en önemli kayıpları istihdam ettikleri personel ücretlerini asgari ücretten göstermeleri, çalıştırdıkları yönetici ve nitelikli personelin ücretlerini düşük göstermeleridir. Firmalar (alt işveren çalıştırmaya önem veren), alt işverenlerin firmada çalıştırdığı personellerinin ücretlerini düşük göstermesi, ödenmeyen sigorta borçları gibi kavramlar nedeniyle % 5 hazine yardımlarının faizleri ile birlikte alınması riskiyle karşı karşıyadır. İdari para cezaları, ödenmeyen farklar ve gecikme zamları oldukça önem taşımaktadır.

01 Ağustos 2014 tarihinde tüm firmalar tedbir almakta geç kalacaklardır. Şimdiden yasada belirtilen şartlara uyumlaştırma çalışmaları yapmalarında fayda bulunmaktadır. Ciddi sorunlar işveren ve şirketleri zor durumda bırakacaktır. Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı talebinde bulunanların bilgisi, kuruma borçlu olanların bankalardaki hesaplarına ait bilgiler, ders ücreti karşılığında kuruluşlarda görevlendirilen kişiler ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi şikâyetlerini yönelik bilgiler içeren tutanaklarda sigortasız olduğu, ücret ya da gün sayısı açısından kayıt dışı olduğu tespit edilen kişilerin bilgileri de SGK’ ya yapılacak olan bildirimlerde yer alacaktır.

YAZAN
Şakir GÜLSEVER
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

FSEK gereğince izin alınmadan veya isim belirtilmeden yayınlanamaz.
Ad

% 5 05-06 Mart 2016 10 Şubat 2016 16 Nisan 2016 2429 Sayılı Kanun 449 - 650 TL 45 Saat Çalışma 4857 İş Kanunu 5510 sgk 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 6098 Borçlar Kanunu 6102 TTK 6111 Torba Yasa 6237 Sayılı BES Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği 650 TL ve üstü adres zorunluluğu Ahmet Mengen ahmet tamtekin ali cevat ünsal alt işveren altuğ yılmaz anahtar performans arastirma Asgari ücret asıl alt işveren ilişkileri asıl işveren Asuman Sönmez aydan ermiş Banu Çakar basında biz baş müfettiş başarısızlık bau bausem BES bildirimler Bireysel Eğitim Bireysel Emeklilik Sigortası bizden haberler Bordro bordro hesaplama Bordro Programı Bordro Yazılımı Bordronun İmzalanması bosch türkiye bursa bütçe Can Erdem Canlı Yayın cem özüak çalışan bağlılığı çalışan hakları çalışma çalışma bakanlığı çalışma günleri çalışma müdürlüğü denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalıştay Çatışma Yönetimi çsgb Davranış değerlendirme denetim destek dış kaynak kullanımı dijital dönüşüm dijital ik Doruk Gülsever dr. umut köksal duygu sihirbazı duygusal zeka dünya kongresi Düşünce Yönetimi eğitim haberi eğitim ve gelişim eğitimde oyunlaştırma ekip kurma Ekip Yönetimi ekonomi eksik bilgidirim eksik gün eksik ücreti Empati emre gülsever endüstri 4.0 engelli personel ercan altuğ yılmaz erkan ataman etkileşim etkin geri bildirim Fazla Mesai fesih Geçici İş Göremezlik Gelir İdaresi gelir vergisi Gelir Vergisi Kanunu Genel Sağlık Sigortası gökhan bozdağ görev tanımları göstergeleri güçlü ve zayıf yönler güvenli davranış güvenli iletişim GVK Haberler Habibe Akşit Hafıza Teknikleri halkbank Hedef Belirleme hızlı satış honey & mumford Indense İbrahim Burkay idari para cezası İhbar Süresi ik denetimi İK Denetimi ikale ikna teknikleri ikyz15 ileri satış teknikleri iletişim indense danışmanlık indense yakında indensehr ingbank inisiyatif inovasyon insan kaynakları İnsan kaynakları insan kıymetleri insan kişilikleri insana yatırım İnsanları Tanıma Sanatı ipc isa karakaş İsa Karakaş İSG İstanbul istanbul (asya) iş analizi iş davaları iş görüşmeleri iş hukuku İş hukuku iş ilanı İş kazaları iş kazası iş kazası maliyetleri iş mevzuatı iş prosesleri İş Sağlığı iş sözleşmeleri İş Sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İş Yasası İşçi Güveliği işe alım zirvesi işe iade işkur İşkur işyeri açılışı izin uygulamaları izin ücreti izmir kahkaha kahkaha yogası kanal ekonomi kariyer Kariyer.net Karlılık Kayıplar kıdem tazminatı kilit performans Kişisel Gelişim kişisel imaj kişisel verilerin korunması Know-How knowledge retention kobi Koçluk konferans kpi kurumiçi satış Kurumsal Eğitim kurumsal öğrenme kurumsal satış eğitimi kültürel zeka kümülatif matrah kümülatif vergi matrahı learning guarenteed LGI Project maaş makale Makaleler Marka mazeret izni McClelland mehmet ali kandemir mentorluk Motivasyon müfettiş Mülakat Teknikleri müşteri deneyimi Müşteri İlişkileri Müşteri Kaybı Müşteri Odaklılık müşteri sadakati müzakere becerileri naime yüksekbilgili Ne Zaman nefes nelly Neuro Linguistic Programming NLP Eğitimcisi NLP Eğitimi NLP nedir? NLP Practitioner norm kadro nurşen caniklioğlu Oğuz Saygın omv Onuncu Kat organizasyonel gelişim outsourcing oyun tabanlı oyunlaştırma öğrenme garantili öğrenme stilleri Özkan Başak özkan ertekin özlük işleri Part-Time pazarlama pazarlama eğitimi Pazarlama İpuçları pazarlama teknikleri perakende metrikleri performans performans değerleme performans outsourcing performans yönetimi Performas personel outsourcing personel özlük işleri personel uygulamaları peryön pozitif davranış prim kesintisi Prof. Dr. Emre Alkin Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu proje tamamlandı Risk Analizi Sağlık Sigortası Sandviç Metodu satış eğitimi satış ekipleri satış teknikleri Satış ve Pazarlama Schmolz Bickenbach seçme yerleştirme sedef baban seminer sertifika programı SGK SGK borcu sgk denetimi sgk tedavİ Sigortasız İşçi sosyal güvenlik sosyal güvenlik kurumu sözleşme stres yönetimi sunum teknikleri Şakir Gülsever takım çalışması taşeron tele-satış temsil sistemleri test torba kanun tuna çelik tunç bozbura turkcell Tüketici Davranışları Türk Ticaret Kanunu umut köksal uygulama Ücret Bordrosu ücret hesaplama ücret yönetimi vergi denetimi vergi istisnası Vergi Tahakkuk verimlilik vestel video vitamin p Web webinar yakındaki etkinlik yapılanma Yasal Değişiklikler yazı yedekleme yeni asgari ücret yeni torba yasa yenibiris yenileşim cahit günaydın yerel kampanya yönetiimi yetenek yönetimi yetkinlikler Yıllık izin Yıllık İzin Yıllık izin bölünmesi yönetici yönetici eğitimleri yöneticilik Yönetim Becerileri Yusuz Azoz Zaman Aşımı Zeki Yüksekbilgili Zeynep Derya Levent zirve zor insanlar
false
ltr
item
Indense Danışmanlık İş Blogu: BORDRODA DÜŞÜK ÜCRET GÖSTERME VE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA DÖNEMİ 1 AĞUSTOS 2014’TE KAPANIYOR!
BORDRODA DÜŞÜK ÜCRET GÖSTERME VE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA DÖNEMİ 1 AĞUSTOS 2014’TE KAPANIYOR!
https://lh3.googleusercontent.com/-TMSl976ipzY/VkXQefUPC3I/AAAAAAAAG4k/KRHANKp-ZIc/s800-Ic42/ikili-ucret.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-TMSl976ipzY/VkXQefUPC3I/AAAAAAAAG4k/KRHANKp-ZIc/s72-c-Ic42/ikili-ucret.jpg
Indense Danışmanlık İş Blogu
http://www.indensebb.com/2014/07/bordroda-dusuk-ucret-gosterme-ve.html
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/2014/07/bordroda-dusuk-ucret-gosterme-ve.html
true
7304573501428800199
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖR Devamı Cevapla İptal Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör SİZE ÖNERİLENLER KELİMELER ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aramanız hiçbir yayında bulunamamıştır. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çrş Prş Cm Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mar Nis May Hzr Tem Ağu Eyl Ekm Ksm Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 ve üzeri hafta önce Takipçiler Takip Edin BU İÇERİK ÖZELDİR. KİLİDİ AÇMAK İÇİN PAYLAŞIN Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Bu kodları kopyalamazsınız / yazılar, kopyalamak için lütfen [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) 'ye basın