107'nci Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, 16-18 Şubat 2018'de!

İndense Eğitim tarafından 2009 yılından bu yana 106 programda 1000'lerce kişiye ulaştık. Şakir Gülsever'in eğitimciliğinde 107'nci Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, 16-18 Şubat 2018'de İstanbul'da yapılıyor!

Not: Eğitimin en az %90'ına katılan tüm katılımcılara sertifika verilmektedir.

AMAÇ
İşletmelerin en temel ihtiyaçlarından biri, çalışma hayatı düzenleyen kanunları bilen ve doğru uygulayan çalışanlardır. Kanunların sık sık güncellenmesi ise bu ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Çalışma hayatını düzenleyen iş kanunu, sosyal güvenlik kanunu ve diğer ilgili kanunlar ile personel özlük işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması işletmeleri ciddi miktarda gereksiz maliyetten kurtarmaktadır.

Bu sertifika programının amacı; katılımcılara iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, bordro uygulamaları süreçlerini uzmanlık derecesinde öğretmektir. Bununla birlikte örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel özlük işleri ve bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


PROGRAM İÇERİĞİ
İnsan Kaynakları Süreçlerinde Özlük İşleri Kavramları
İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları nelerdir?
Özlük işleri ve bordro hazırlamada İK süreçleri,
Performans süreçlerinde özlük işleri kavramı ve yapılacak çalışmalar,
Kurumiçi iletişimin özlük işlerine faydası,
İK çalışan ilişkileri nasıl yönetilir, hangi yönetim fonksiyonları kullanılır?

Yasalar ve İK Bakımından İşe Başlatma Süreçleri
İş hukuku bakımından yapılması gereken çalışmalar,
Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yapılacak çalışmalar,
İş sağlığı ve güvenliği Kanunu ile ilgili çalışmalar,
Borçlar Kanunu gereğince yapılacak işlemler,

İş Hukukunda Özlük İşleri ve Temel Bordro Süreçleri
İş hukuku temel kavramları, işçi, işveren, işyeri kavramları
Alt ve asıl işveren ilişkileri uygulamaları, sözleşme yönetimi
İş hukukunda iş sözleşmeleri, özellikleri, yapılması ve sonlandırılması,
Belirsiz, belirli, kısmi süreli iş sözleşmeleri özellikleri, ücret, tazminat ve yıllık izin bakımından, hafta tatili ayırımları,
İş sözleşmelerinin sonlandırılması ihbar önelleri ve kıdem tazminatına hak kazanma,
Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları,
Kötü niyet tazminatı işten çıkarmada gereklilikler ve yetersizlik kavramları,
İşe iade davası açılması şartları, mahkeme süreçler ve Yargıtay kararlarını uygulama,
Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkileri yönetiminde önemi,
Personel işten ayırma süreçlerinde yapılacak uygulamalar,

Özlük İşleri Yönetiminde Gerekli Dosya, Belge ve Yazılar
Personel özlük dosyası oluşturma ve gerekli belge ve bilgiler,
Personel dosyasında yer alan belgelerin yasal bakımdan işletme gereklilikleri,
İşe giriş ve çıkış işlemlerinde yasal olarak oluşturulması gereken belgeler,
İş sağlığı bakımından önemli belgeler,

Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları
İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları
Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,
Fazla mesai şartları ve alınacak onay yazısı,
Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,
Ücret ve kıdem tazminatında hak düşürücü süreler, işletmesel tedbirler

Yıllık İzin Hak Etme ve Kullanma Süreçleri
Temel İş hukukunda yıllık izin hak etme ve kullanma süreçleri,
Sosyal Güvenlik bakımından yıllık izin kullanımı ve sonuçları,
İSG Yönünden yıllık izin hak etme ve kullanmada önemli kavramlar,
İdari izinler kullanımı, ücretli ve ücretsiz izinler,

Personeli İşten Ayırma Sürecinde Yapılacak Çalışmalar
Haklı Nedenle iş özleşmesi fesih halleri,
Feshin geçici sebebe dayandırılması, sözleşmenin feshinde usul.
İş Kanununu, Borçlar Kanunu, SGK zaman aşımı süreleri,
İşten ayırmak için oluşturulması gereken belgeler, iş arama izni,
İşten ayırma yazısı hazırlanırken dikkat edilecek konular,
Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri
Kıdem ve ihbar hak edilen ve edilmeyen durumlar,

İş ve İşe İade Davaları Açılması, İşe İade Kavramı ve Sonuçları
İş davaları hangi hallerde açılır,
İş iade davası açılması koşulları nedir (Örnek vaka çalışması)
Yetersizlik, Davranışlar, İşin ve işyerinin gereklerinin önemi,
İşe iade davası açılma süresi, mahkeme süreçleri ve işe iade sonuçları,
Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemeler için açılacak davalar,
Performans sonucu işten çıkarmada dikkat edilecek hususlar,

Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları
Sosyal Güvenlik Kavramı ve uygulamaları
Çalışma şekillerine göre sigortalı sayılma şekli
İşyeri açılışı ve yapılacak çalışmalar,
İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,
SGK Mevzuatında sigorta kolları ve sağlanan yardımlar,
İş kazaları ve meslek hastalıkları kavramı, primleri, bildirimler ve sağlanan yardımlar,
Genel Sağlık Sigortası kavramı, sağlanan yardımlar,
Kayıt dışı istihdam sorunları ve idari para cezaları,
Sosyal Güvenlikte İş sağlığı ve Güvenliği uygulamaları,
Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,
Bordro yapımı, Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması ve ödeme şekli,
SGK Mevzuatında ücret, bordro,
% 5 Hazine teşviki şartları ve kaybedilmesi.
Çalışma şekillerine göre (Kısmı-Çağrı üzerine) SGK bildirimi, GSS uygulamaları,

Ücret ve Bordro Uygulamaları
Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,
Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi
Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri
Aylık bildirgeler verilmesi,
İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,
Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları,
Şahıs Sigorta uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,

Yargıtay Kararları ile Özlük İşleri ve Ücret Ödeme Sonuçları
Örnek vakalar ve Yargıtay kararları,
İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi
İşe iade kavramında Yargıtay kararları ve uygulamaları
270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,
Yönetici fazla çalışma ücreti
İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları
İşe başlatma aşamasında alınacak İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,
İş Kazaları ve meslek hastalıkları hakkında alınacak tedbirler,
İş Kazasının bildirilmesi, kaza öncesi ve sonrası alınacak tedbirler,


Süre
3 Gün / 21 Saat

Eğitimci
ŞAKİR GÜLSEVER

Sabah Gazetesi ve ATV Grubunun 2005 yılına kadar İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2005 yılında başladığı Türkiye’nin 21 şehrinde 250’den fazla eğitimde 10.000’den fazla kişiye iş hukuku, sosyal güvenlik kanunu, özlük işleri, bordro, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vermiştir.

Ad

% 5 05-06 Mart 2016 10 Şubat 2016 16 Nisan 2016 2429 Sayılı Kanun 449 - 650 TL 45 Saat Çalışma 4857 İş Kanunu 5510 sgk 5510 Sosyal Güvenlik Kanunu 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 6098 Borçlar Kanunu 6102 TTK 6111 Torba Yasa 6237 Sayılı BES Kanunu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği 650 TL ve üstü adres zorunluluğu Ahmet Mengen ahmet tamtekin ali cevat ünsal alt işveren altuğ yılmaz anahtar performans arastirma Asgari ücret asıl alt işveren ilişkileri asıl işveren Asuman Sönmez aydan ermiş Banu Çakar basında biz baş müfettiş başarısızlık bau bausem BES bildirimler Bireysel Eğitim Bireysel Emeklilik Sigortası bizden haberler Bordro bordro hesaplama Bordro Programı Bordro Yazılımı Bordronun İmzalanması bosch türkiye bursa bütçe Can Erdem Canlı Yayın cem özüak çalışan bağlılığı çalışan hakları çalışma çalışma bakanlığı çalışma günleri çalışma müdürlüğü denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik çalıştay Çatışma Yönetimi çsgb Davranış değerlendirme denetim destek dış kaynak kullanımı dijital dönüşüm dijital ik Doruk Gülsever dr. umut köksal duygu sihirbazı duygusal zeka dünya kongresi Düşünce Yönetimi eğitim haberi eğitim ve gelişim eğitimde oyunlaştırma ekip kurma Ekip Yönetimi ekonomi eksik bilgidirim eksik gün eksik ücreti Empati emre gülsever endüstri 4.0 engelli personel ercan altuğ yılmaz erkan ataman etkileşim etkin geri bildirim Fazla Mesai fesih Geçici İş Göremezlik Gelir İdaresi gelir vergisi Gelir Vergisi Kanunu Genel Sağlık Sigortası gökhan bozdağ görev tanımları göstergeleri güçlü ve zayıf yönler güvenli davranış güvenli iletişim GVK Haberler Habibe Akşit Hafıza Teknikleri halkbank Hedef Belirleme hızlı satış honey & mumford Indense İbrahim Burkay idari para cezası İhbar Süresi ik denetimi İK Denetimi ikale ikna teknikleri ikyz15 ileri satış teknikleri iletişim indense danışmanlık indense yakında indensehr ingbank inisiyatif inovasyon insan kaynakları İnsan kaynakları insan kıymetleri insan kişilikleri insana yatırım İnsanları Tanıma Sanatı ipc isa karakaş İsa Karakaş İSG İstanbul istanbul (asya) iş analizi iş davaları iş görüşmeleri iş hukuku İş hukuku iş ilanı İş kazaları iş kazası iş kazası maliyetleri iş mevzuatı iş prosesleri İş Sağlığı iş sözleşmeleri İş Sözleşmeleri İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri İş Yasası İşçi Güveliği işe alım zirvesi işe iade işkur İşkur işyeri açılışı izin uygulamaları izin ücreti izmir kahkaha kahkaha yogası kanal ekonomi kariyer Kariyer.net Karlılık Kayıplar kıdem tazminatı kilit performans Kişisel Gelişim kişisel imaj kişisel verilerin korunması Know-How knowledge retention kobi Koçluk konferans kpi kurumiçi satış Kurumsal Eğitim kurumsal öğrenme kurumsal satış eğitimi kültürel zeka kümülatif matrah kümülatif vergi matrahı learning guarenteed LGI Project maaş makale Makaleler Marka mazeret izni McClelland mehmet ali kandemir mentorluk Motivasyon müfettiş Mülakat Teknikleri müşteri deneyimi Müşteri İlişkileri Müşteri Kaybı Müşteri Odaklılık müşteri sadakati müzakere becerileri naime yüksekbilgili Ne Zaman nefes nelly Neuro Linguistic Programming NLP Eğitimcisi NLP Eğitimi NLP nedir? NLP Practitioner norm kadro nurşen caniklioğlu Oğuz Saygın omv Onuncu Kat organizasyonel gelişim outsourcing oyun tabanlı oyunlaştırma öğrenme garantili öğrenme stilleri Özkan Başak özkan ertekin özlük işleri Part-Time pazarlama pazarlama eğitimi Pazarlama İpuçları pazarlama teknikleri perakende metrikleri performans performans değerleme performans outsourcing performans yönetimi Performas personel outsourcing personel özlük işleri personel uygulamaları peryön pozitif davranış prim kesintisi Prof. Dr. Emre Alkin Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu proje tamamlandı Risk Analizi Sağlık Sigortası Sandviç Metodu satış eğitimi satış ekipleri satış teknikleri Satış ve Pazarlama Schmolz Bickenbach seçme yerleştirme sedef baban seminer sertifika programı SGK SGK borcu sgk denetimi sgk tedavİ Sigortasız İşçi sosyal güvenlik sosyal güvenlik kurumu sözleşme stres yönetimi sunum teknikleri Şakir Gülsever takım çalışması taşeron tele-satış temsil sistemleri test torba kanun tuna çelik tunç bozbura turkcell Tüketici Davranışları Türk Ticaret Kanunu umut köksal uygulama Ücret Bordrosu ücret hesaplama ücret yönetimi vergi denetimi vergi istisnası Vergi Tahakkuk verimlilik vestel video vitamin p Web webinar yakındaki etkinlik yapılanma Yasal Değişiklikler yazı yedekleme yeni asgari ücret yeni torba yasa yenibiris yenileşim cahit günaydın yerel kampanya yönetiimi yetenek yönetimi yetkinlikler Yıllık izin Yıllık İzin Yıllık izin bölünmesi yönetici yönetici eğitimleri yöneticilik Yönetim Becerileri Yusuz Azoz Zaman Aşımı Zeki Yüksekbilgili Zeynep Derya Levent zirve zor insanlar
false
ltr
item
Indense Danışmanlık İş Blogu: 107'nci Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, 16-18 Şubat 2018'de!
107'nci Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı, 16-18 Şubat 2018'de!
https://3.bp.blogspot.com/-zz-hRq7Per4/WnFgjnikBPI/AAAAAAAAIJ0/aW1evBZIyMsEzibfYIk0OU7RK9JxbdqywCLcBGAs/s320/ozluk-bordro.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-zz-hRq7Per4/WnFgjnikBPI/AAAAAAAAIJ0/aW1evBZIyMsEzibfYIk0OU7RK9JxbdqywCLcBGAs/s72-c/ozluk-bordro.jpg
Indense Danışmanlık İş Blogu
http://www.indensebb.com/2018/01/107nci-personel-ozluk-isleri-ve-bordro.html
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/
http://www.indensebb.com/2018/01/107nci-personel-ozluk-isleri-ve-bordro.html
true
7304573501428800199
UTF-8
Not found any posts TÜMÜNÜ GÖR Devamı Cevapla İptal Sil By Anasayfa SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör SİZE ÖNERİLENLER KELİMELER ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aramanız hiçbir yayında bulunamamıştır. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Pzt Sal Çrş Prş Cm Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mar Nis May Hzr Tem Ağu Eyl Ekm Ksm Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 ve üzeri hafta önce Takipçiler Takip Edin BU İÇERİK ÖZELDİR. KİLİDİ AÇMAK İÇİN PAYLAŞIN Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Bu kodları kopyalamazsınız / yazılar, kopyalamak için lütfen [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) 'ye basın